Werken bij De Schoor

Samen maken we meedoen mogelijk

Allereerst maar even duidelijkheid scheppen over die naam: De Schoor. Die is ontleend aan het begrip ‘schoren’ dat zoveel betekent als ‘ondersteunen.’ De stichting ontstond in 1989 na een fusie van Stichting Instelling Welzijnswerk Almere (SIWA in Haven) en Stichting Ondersteuning Welzijnswerk Almere (STOWA in Stad en Buiten). “Er was al welzijnswerk in Almere voordat de gemeente zelf bestond. Ze beseften in die tijd dat bewoners van een nieuwe stad behoefte hadden aan ontmoeting en binding. 

 

Werken bij De Schoor, Welzijn in Almere
De Schoor is al 35 jaar een innoverende en zichtbare welzijnsorganisatie binnen Almere. We zijn overal in Almere. Met bijna 300 medewerkers brengen we mensen samen. We werken aan mentaal welbevinden, sterke wijken en veerkrachtige gemeenschappen. Leggen verbindingen tussen verschillende leefgebieden van mensen en werken altijd samen met anderen. We zijn sociale stadsontwikkelaars. Onze missie is krachtig en eenvoudig. Samen maken we meedoen mogelijk. Meer informatie vind je op www.deschoor.nl.

 

Onze missie

Onze missie is krachtig en eenvoudig. Samen maken we meedoen mogelijk. Alle inwoners doen naar eigen kunnen mee in de samenleving. Actieve en betrokken inwoners zijn onmisbaar om samen een vitale samenleving te kunnen vormen. Wij ondersteunen en faciliteren hen daarin. Ons werk draait om de Almeerder. Zodat de lokale samenleving zoveel als mogelijk kan draaien door de Almeerder.

Onze visie

De Schoor is overal in Almere. We kennen iedereen en weten wat er in de wijken speelt. We gaan integraal, mét bewoners, met vragen, behoeften en sociale vraagstukken aan de slag.

In ons strategisch koersplan Samen meedoen mogelijk maken! lees je waar we de komende jaren aan gaan werken.

 

Belangrijke punten zijn:

  • Eenzaamheid de wereld uit, te beginnen in Almere
  • Een stad zonder armoede
  • Een ongedeelde stad waar de stem van de Almeerder gehoord wordt

 

Je kunt het koersplan downloaden door op de afbeelding te klikken.

Onze kernwaarden

Bij De Schoor werken we vanuit de bedoeling. Daarvoor hebben we het Schoorkompas ontwikkeld. 

 

Belangrijke waarden zijn:

  • samen mogelijk maken
  • ruimte geven in vertrouwen
  • versterkend oplossend vermogen
  • doen omdat het helpt
  • meer passende uitdaging voor iedereen

Ons werkgebied

De Schoor organiseert in Almere het sociaal werk, voor- en vroegschoolse activiteiten voor het jonge kind, kinder- en jongerenwerk, sport, buurtgericht werken (sociaal beheer buurtcentra, sociaal cultureel werk en ouderenwerk), opbouwwerk, maatschappelijk werk, participatie en (re-)integratie, ondersteuning schuldstabilisatie en sociaal raadslieden. 

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Werken bij De Schoor maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere