Werken bij De Schoor

Vacatures

Team Maatschappelijk werk  
Maatschappelijk werker wijkteam  24-32 uur
   
Team Maatschappelijk werk Schuld Stabilisatie   
Maatschappelijk werker Schuld Stabilisatie  24-32 uur 
Maatschappelijk werker vroegsignalering  24-32 uur 
   
Team Opbouwwerk   
Opbouwwerker 24-36 uur
   
Team Sociaal Cultureel Werk  
Sociaal cultureel werker buurtkamers 24 uur
   
Team Buurtcentra   
Sociaal werker buurtcentrum 24 uur 
Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Werken bij De Schoor maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere