Werken bij De Schoor

Voorwoord Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder 

De Schoor is een moderne welzijnsorganisatie die ertoe doet. We werken in de dynamische stad Almere. Ik ben er trots op dat ik bij De Schoor werk en vooral ons motto spreekt mij aan; Meedoen Mogelijk Maken! Iedereen doet ertoe en iedereen is van waarde. Niet iedereen kan als vanzelf meedoen en waar nodig bieden we mogelijkheden of een steuntje in de rug.

 

Als zogenaamde ‘brede welzijnsorganisatie’ zijn wij er voor Almeerders van jong tot oud en op vele manieren; in onze buurtcentra, in de wijken en wijkteams, bij schulden, op de jeugdlanden, op het gebied van sport en bewegen, cultuur enz enz… letterlijk teveel om op te noemen.

 

Bij ons werken professionals die deskundig en betrokken zijn en hun werk doen vanuit het perspectief van de inwoner. We ondersteunen zonder dat we hen de regie uit handen nemen. We werken samen met de inwoners, met elkaar en met de vrijwilligers. We zijn een organisatie waar we uitgaan van elkaars talenten en mogelijkheden. Dat we verschillend zijn is juist een kracht!

 

Kortom; een mooie organisatie om bij te werken met een belangrijke opdracht voor Almere en de Almeerders!

 

Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder 

De Schoor als welzijnsorganisatie 

De Schoor organiseert in Almere het sociaal werk, georganiseerd in teams voor- en vroegschoolse activiteiten voor het jonge kind, kinder- en jongerenwerk, sport, buurtgericht werken (sociaal beheer buurtcentra, sociaal cultureel werk en ouderenwerk), opbouwwerk, maatschappelijk werk, participatie en (re-)integratie, ondersteuning schuldstabi-lisatie en sociaal raadslieden. Onze medewerkers zetten zich in voor voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad. We willen in Almere samen meedoen mogelijk maken en bieden daartoe laagdrempelige en bereikbare basisvoorzieningen in de hele stad.
We organiseren collectieve arrangementen waarbinnen volop mogelijkheden voor individuele ontwikkeling zijn evenals individuele ondersteuning daar waar nodig. In samenwerking met inwoners en andere organisaties ontwikkelen we een doorlopend activerings- en ondersteuningsaanbod. De Schoor werkt altijd vraag- en probleemgestuurd, vanuit het perspectief van de inwoner en gericht op een zo concreet mogelijk resultaat. 

De Schoor is een ondernemende, innoverende en zichtbare welzijnsorganisatie. We hebben een uitstekende positie in het netwerk, een grote binding met de stad Almere en haar mensen en leggen verbinding met andere domeinen, zoals wonen, zorg, onderwijs, sport, cultuur en veiligheid. De gemeente Almere is de belangrijkste opdrachtgever van De Schoor. De stad is gegroeid en groeit door. We willen blijven aansluiten op wat de stad vraagt. We zoeken daar-om actief naar kansen en mogelijkheden voor groei, voor zover dat onze positie en vooral dienstverlening ten behoe-ve van Almeerders sterker maakt.

We dragen met onze medewerkers, tientallen stagiairs en honderden vrijwilligers - allemaal sociale stadsontwikkelaars en werkzaam vanuit tientallen locaties in de stad - bij aan een lokale samenleving waar iedereen welkom is, ertoe doet en naar kennen en kunnen een steentje bijdraagt. 

 

 

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Werken bij De Schoor maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere