Werken bij De Schoor

Voorwoord Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder 

De Schoor is een moderne welzijnsorganisatie die ertoe doet. We werken in de dynamische stad Almere. Ik ben er trots op dat ik bij De Schoor werk en vooral ons motto spreekt mij aan; Meedoen Mogelijk Maken! Iedereen doet ertoe en iedereen is van waarde. Niet iedereen kan als vanzelf meedoen en waar nodig bieden we mogelijkheden of een steuntje in de rug.

 

Als zogenaamde ‘brede welzijnsorganisatie’ zijn wij er voor Almeerders van jong tot oud en op vele manieren; in onze buurtcentra, in de wijken en wijkteams, bij schulden, op de jeugdlanden, op het gebied van sport en bewegen, cultuur enz enz… letterlijk teveel om op te noemen.

 

Bij ons werken professionals die deskundig en betrokken zijn en hun werk doen vanuit het perspectief van de inwoner. We ondersteunen zonder dat we hen de regie uit handen nemen. We werken samen met de inwoners, met elkaar en met de vrijwilligers. We zijn een organisatie waar we uitgaan van elkaars talenten en mogelijkheden. Dat we verschillend zijn is juist een kracht!

 

Kortom; een mooie organisatie om bij te werken met een belangrijke opdracht voor Almere en de Almeerders!

 

Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder 

De Schoor als welzijnsorganisatie 

De Schoor is een grote welzijnsorganisatie in Almere, waarbij 270 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers werkzaam zijn. De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere!

In buurt- en jongerencentra, speeltuin en op de jeugdlanden, op brede scholen, verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Onze professionals werken daartoe samen met de vrijwilligers aan en in een:

 

  • leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt
  • sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt
  • kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen
  • vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en experimenten
  • betrokken stad, waar iedereen telt en betrokken is met elkaar en met de stad.

 

 

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Werken bij De Schoor maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere