Werken bij De Schoor

De Schoor, Welzijn in Almere

 

De Schoor is een grote welzijnsorganisatie in Almere, waarbij 270 medewerkers en ca. 1000 vrijwilligers werkzaam zijn. De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere!

In buurt- en jongerencentra, speeltuin en op de jeugdlanden, op brede scholen, verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Onze professionals werken daartoe samen met de vrijwilligers aan en in een:

 

 

 

  • leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt
  • sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt
  • kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen
  • vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en experimenten
  • betrokken stad, waar iedereen telt en betrokken is met elkaar en met de stad.

Gerard Boekhoff, directeur-bestuurder

 

G.I.D.S.

Samen bouwen aan een actieve en gezonde samenleving

 

In 2019 bestond De Schoor 30 jaar en ook de komende jaren blijven wij de sociale stadsontwikkelaar. De strategische keuzes die wij maken, zijn gebaseerd op onze rol en positie als sociale stadsontwikkelaar. In lijn met de ambities van de gemeente Almere, richten wij ons op de versterking van de eigen kracht van inwoners, aandacht hebben voor hun kwetsbaarheid en waar nodig ondersteuning biedt, verbindt en ruimte biedt aan bewonersinitiatieven en waarbij wij inzetten op preventie en vroegsignalering. Wij vatten onze ambities samen in vier begrippen: gedegen, innovatief, dichtbij en samen:


G edegen: we zijn een betrouwbare en financieel gezonde organisatie met ervaren en gekwalificeerde medewerkers die de stad en haar inwoners zeer goed kennen.
 

I nnovatief: we hebben de focus op specifieke groepen: jeugd, ouderen, vrijwilligers en vluchtelingen en ondersteunen hen waar nodig met inzet van vernieuwende methodieken en projecten.
 

D ichtbij: we zijn altijd in de buurt. We kennen de wijken en de mensen. We werken vanuit de mogelijkheden en behoeften van mensen en verbinden en ondersteunen waar nodig.
 

S amen: we werken nauw samen met andere organisaties in het sociaal domein. De mensen en hun leefwereld zijn daarbij leidend en niet de organisatievorm.

Privacyverklaring
Werken bij De Schoor maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere